Kategorier
Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Torsdag den 21. april kl. 16.45-17.45.

Til stede: Peter Sabroe (bestyrelsen og Metalsangkoret Scandia), Hanne Lund Nielsen (korene i Sct. Peders kirke), Mogens Mortensen (Metalsangkoret Scandia), Jytte Worre-Jensen (Randers Kammerkor), Kristian Melchior (bestyrelsen og korene i Sct. Mortens kirke), Peter Elmelund (bestyrelsen og Sct. Mortens Vokalensemble), Marie Gregersen (Bestyrelsen og Randers Bykor), Sanny Kjeldsen (Riverside Gospelchoir), Lene Johnsen S-Jensen (bestyrelsen og Pixie Notes, Glee Club, Growing Gospel og Riverside Gospelchoir)
1.
Valg af dirigent: Mogens Mortensen er valgt.
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2.
Formandens beretning:
Kære generalforsamling.
Det er i den grad blevet forår. Solen skinner, fuglene synger – og det gør alle korene, hele Korby Randers, også. Det er en herlig tid. Og i skrivende stund er jeg ret sikker på at vi i år bliver forskånet for nedlukninger af korene. Hurra for det.
Jeg tror at vi har lært at vi skal passe på hinanden i korene. Vi har lært at korsang har visse risici. Det er ikke passende at møde op til prøverne hostende og spruttende. Så lærte vi ikke andet af coronatiden, så lærte vi i hvert fald det. Og nu åbner hele sangverdenen sig så igen. Bestyrelsen har ligget underdrejet, men nu er energien og troen igen i top.
Siden sidste generalforsamling i juni måned 2021 har vi haft følgende arrangementer. Mens verden var åbnet op i efteråret fik vi afholdt både Så syng da Randers på Skovbakken. Vi var igen i år rigtig mange til dette dejlige syng sammen sammen arrangement. 400 mennesker ca. Det er en tradition vi meget gerne vil holde i hævd.
Også i Randers festuge lavede vi i samarbejde med Randers bibliotek og Museum Østjylland en sangtur med historiske oplæg rundt i det østlige Randers. En dejlig dag, dog nok lidt mindre velbesøgt. Vi er igen i år med i planlægningen af Syng Randers rundt. Det er en god ide med kulturelle oplevelser på tværs af institutioner og foreninger i Randers.
Korby Randers ugen blev igen i år afholdt i uge 9. Der blev lavet mange gode koncerter, færre end de foregående år, men alligevel gode tilbagemeldinger fra koncertstederne. Mange koncerter blev faktisk aflyst, da korene i perioder efter oplukningen blev lagt ned af coronaudbrud i korene. Det gav en periode uden den store kontinuitet, og dermed manglende mulighed for at få et program op at stå.
I anledning af krigen i Ukraine blev der i marts måned afholdt en andagt i Sct Mortens kirke. Korby Randers deltog med kort varsel og dejlig korsang. Det blev en smuk eftermiddag. Vores korworkshop fik vi gennemført først i april måned. Vi kunne godt have været flere. Håber at mange flere af vores 500 sangere i foreningen vil møde op næste gang vi afholder workshop. De der var der var meget glade for dagen. Det er ret flot at man bare efter en dags arbejde kan præsentere en ganske vist kort koncert i Sct Mortens kirke. Stor ros til de to dirigenter. Jeg var der jo ikke selv, men har hørt gode rygter. Hvorfor jeg ikke var der? Ja jeg lå derhjemme med corona!!!!
Vores eneste aflysning i år var den traditionsrige koncert på biblioteket. Ærgerligt, men vel i grunden billigt sluppet i forhold til 2020. Vi kommer igen i år. Men vi forbigik ikke helt fejring af julen. Alle de kor, der havde meldt sig til arrangementet på Kulturhuset, sendte en dejlig videohilsen
ind, som Randers Bibliotek udsendte på dagen, hvor vi skulle have afholdt Jul på Kulturen. Tak til de deltagende kor. Det var meget hurtig omstilling. Vi håber at mange kor vil deltage i arrangementet her i år.
Næste år er der allerede de traditionelle aktiviteter.
Søndag d. 14. august mødes vi til Så syng da Randers på Skovbakken. Det er klokken 15.00 og oplægsholderne i år er Kari Steen Randers teaterkor og Morten Arnesen fra Randers Arena. Det bliver dejligt vejr. Så i år sprænger vi alle rammer med 600 deltagere.
To dage senere, d. 16. august, er vi medarrangører af Syng Randers rundt. I år koncentrerer vi os om området omkring Scousgadekvarteret og den nærmeste omegn. Samme koncept som de sidste år. Der søges sangere til arrangementerne.
Lørdag d. 17. december vil der i år helt sikkert blive Jul på Kulturen. Det skal blive et brag af en juledag, med rigtig mange kor der er med på dagen. Julestemningen vil sprede sig i hele Randers. Vi skal i bestyrelsen tage stilling til om uge 9 flyttes til juni måned. Vi har jo i år lavet et forpligtende samarbejde med Sangkraft Randers. Og der er måske noget i støbeskeen i forhold til dette. En sangfestival. Vi har i mange år haft del i kulturhusdagen den første lørdag i marts måned. Og den må vi jo ikke glemme. Under alle omstændigheder er Korby Randers ugen vores vindue
udadtil. Så det er meget vigtigt at korene i vores forening her viser flaget. Der skal gerne være rigtig mange koncerter lige netop i den uge, der er Korby Randers ugen. Det var vist det i forhold til arrangementer. Men.
I år er der kommet forslag ind til bestyrelsen. Det er dejligt med initiativer fra foreningens kor og medlemmer. Tak for det. Vi ser på dem senere i dag. Blot sagt her i dag. At en forening lever bedst når der kommer forslag fra dem, bestyrelsen er bestyrelse for. Et af forslagene handler om at opsøge mulighederne for at lave nogle store fællesarrangementer a la Frans af Asissi og Watermusic. Det glæder vi os til at debattere. Et andet om at udvikle dirigenterne i Korby Randers. Det bliver spændende. Og et tredje om sangfestival 2023.
Med disse ord sætter jeg beretningen til debat og afstemning
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
3.
Kassererens beretning
Mogens Mortensen spørger til, om Korby Randers som forening har en forsikring, der dækker, hvis foreningens penge bliver stjålet i banken? Det følger bestyrelsen op på.
4.
Budget
Budgettet er vedtaget
5.
Fastsættelse af kontingent og indskud: Vi fortsætter som tidligere
6.
Indkomne forslag:
A)
Forslag fra Metalsangkoret Scandia vedr. et nyt, større arr. (a la Water Music) som ville kunne præsenteres om 2 år.

Kristian Melchior foreslår, om Sangkraft Randers kunne være base for sådan et projekt, da deallerede har cvr-nr osv. Han fortæller ydermere lidt om Sangkraft Randers og den fødekæde, der arbejdes for.

Peter Sabroe synes godt om ideen. Vi har været tilbageholdende i forhold til finansieringen af sådan et projekt. Vi skal være sikre på, at vi har pengene i hus, så bestyrelsen ikke hænger på en efterregning. Vi tager det op i bestyrelsen om der skal nedsættes en arbejdsgruppe etc. Peter synes også, at det skal være et projekt for ALLE sangere (ikke kun få kor). Det kan gå ud over kvaliteten, for vi er rigtig mange forskellige steder i korene i Randers. Det giver omvendt en samlingskraft og volumen.

Peter Elmelund synes, det lyder spændende og godt med samarbejde med Sangkraft Randers. Bestyrelsesformand, Erik Mouritsen, har stor erfaring med søgning af støtte osv. Peter foreslår at lave en arbejdsgruppe af personer fra både Korby Randers og Sangkraft Randers. Peter vil
være ked af at have en decideret 2-års-deadline, men vil gerne arbejde videre på det løbende.
Når der nedsættes en arbejdsgruppe, bliver der også arbejdet med det. Fx på næste generalforsamling.

Lene Johnsen synes, det lyder som en stor opgave.

Peter Sabroe stemmer for en arbejdsgruppe, så vi skal ikke være bange for, at vi i bestyrelsen kommer til at hænge på mere arbejde.

Kristian Melchior efterlyser arbejdsomme folk rundt omkring i korene, som har lyst til og måske erfaring med at arbejde med Fundraising.

Mogens Mortensen foreslår, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe efter generalforsamlingen. Han tilbyder også at deltage i den gruppe og give en hånd med mht fundraising.

Sanny Kjeldsen pointerer, at det er en tidskrævende (fuldtids) opgave at søge penge. Det kræver folk med know-how. Kunne mindre gøre det? Også hvis alle skal inkluderes.

Mogens Mortensen ved, at Randers kommune netop har folk ansat til at søge fonde.

Peter Sabroe siger, at vi næste år til generalforsamlingen har en plan.
B)
Forslag om videreuddannelse af Korby Randers’ dirigenter

Hanna Lund Nielsen mener ikke, det er Korby Randers’ opgave at varetage videreuddannelse af dirigenterne. Det vil kræve for mange og for forskellige uddannelser – og for stor økonomi.
C)
Forslag om at flytte Korby Randers Ugen til juni 2023 samtidig med en sangfestival Kristian Melchior vil umiddelbart gerne trække forslaget tilbage igen, da en stor event ikke må kollidere med Korby Randers Ugen.

Peter Elmelund og Sanny Kjeldsen mener godt, at man kan begge dele. (Også fordi den store event ikke skal afholdes næste år, men blot præsenteres)
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Sidder som fortsættere: Peter Elmelund, Marie Gregersen og Lene Johnsen S-Jensen
På valg: Britta Nedergaard, Peter Sabroe, Kristian Melchior (alle er genvalgt)
Bestyrelsen foreslår, at Sarah Kunst indtræder i bestyrelsen. Hun takker ja.
Valg af bestyrelsessuppleant:
Mogens Mortensen genopstiller ikke.
Hanne Lund Nielsen er valgt
Valg af kasserer:
Inge Madsen er genvalgt.
8.
Valg af revisor:
Peter Andersen er genvalgt
9.
Valg af revisor-suppleant:
Morten Ellgaard er genvalgt
10.
Eventuelt

Løs snak om det gode arbejde i Sangkraft Randers

Peter Elmelund fortæller, at Randers Kammerorkester i samarbejde med Prinsens Livregiment arbejder på en korkoncert i november 2023. Invitation til Korby Randers følger.
Referat: Lene Johnsen S-Jensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.