Randers Seniorkor

Randers Seniorkor blev oprettet i september 2010.

Koret er en forening med en bestyrelse på 5 medlemmer.

Vores formål er:

At tilbyde sangkor til seniorer (fra 55 år) bosiddende i Randers Kommune.

At inspirere til koraktiviteter, der øger medlemmernes trivsel og livsglæde, sundhed, netværk og sociale relationer.

Vi er 80 sangglade seniorer, både kvinder og mænd, som synger hver onsdag formiddag fra 10 til 12 i Helligåndshuset i Randers. Vi synger 3 stemmigt, nogle gange 4 stemmigt.

Vores repertoire er mest rytmisk musik. Vi deltager i korarrangementer, bl.a. i Korby Randers og støttekoncert for Hospice Randers. Desuden har vi årligt vores egen koncert på Foyer Scenen på Værket, ligesom vi gerne deltager i Randers Biblioteks månedens kor. En del af korets medlemmer deltog også i den flotte Watermusic forestilling på Randers Havn.

Som medlem af Randers Seniorkor forventes det, at man deltager i korets koncerter. Ved større arrangementer som f.eks. Watermusic er det frivilligt at deltage.

Halvårligt kontingent er på 400 kr. Prisen kan reguleres på generalforsanling i april md.

Korleder: Johanna Steffens, som leder koret på allerbedste vis med humør og entusiasme.

Der er venteliste til koret. Hvis man ønsker at blive skrevet op henvendelse til:

Formand Gunhild Heibøll: Mobil 20469931. Mail: g.heiboell@gmail.com.