Sct. Peders Pigekor

Et ambitiøst pigekor for de 13-23årige. Koret synger fast ved en månedlig gudstjeneste i Sct. Peders Kirke og er et lønnet kor. Koret deltager desuden i koncerter og korstævner.

Musikken er hovedsagelig kirkemusik af både ny og gammel dato. Satserne er flerstemmige – dvs. at sangerne bliver fordelt på 1. og 2. sopran samt 1. og 2. alt.

Der arbejdes med node- og rytmelære, så sangerne lærer at læse noderne direkte fra bladet.

Der er fokus på at skabe musik med et stærkt musikalsk udtryk i et godt fællesskab.

Krav til sangerne:

– have lyst til at synge og være en del af et korfællesskab

– kunne møde hver onsdag til prøve og til de månedlige gudstjenester

– kunne bestå en lille stemmeprøve, hvor der synges en selvvalgt salme

Praktisk info

Et kor for piger i alderen 13-23 år

Koret er lønnet.

Der øves onsdage kl. 18.00- 20.00, dog ikke i skoleferier

Koret øver i Sct. Peders Hus, som ligger bagved Sct. Peders Kirke

Korleder: Hanne Lund Nielsen, som kan kontaktes på tlf. 24 85 52 59 eller mail hln@sct-peders.dk