Om os

Hvad er Korby Randers?

Om Korby Randers

Korby Randers er en sammenslutning for alle kor i Randers by og omegn, hvis formål er at skabe et rigt og varieret kormiljø, fremme samarbejdet mellem korene, udvikle interesse for at synge i kor og skabe grobund for større musikalske opførelser sammen med Randers Kammerorkester.

Korby Randers er en organisation, der skal fungere som samlingssted for kor, orkestre, uddannelsesinstitutioner, erhvervsinstitutioner og enkeltpersoner. Kort sagt: Korby Randers er åben for alle interessenter, der ønsker optagelse.

Bestyrelsen, som består af op til 7 medlemmer + formand sørger for, at kor-aktiviteter på alle niveauer og inden for alle genrer løbende bliver tilbudt til medlemmerne. Det være sig korstævner, workshops, kurser i stemmepleje og -teknik, sceneoptræden, kurser for korlederne m.m.

Desuden arrangeres fællessang for alle byens borgere, korenes dag, hvor også forretningslivet involveres samt projekter for kor og orkester af en sådan størrelse, at de enkelte kor ikke selv har midler og mulighed for at gennemføre dette.

Vedtægterne for foreningen kan læses her:

Bestyrelsen består pt af:

Peter Sabroe – Leder af Metalsangkoret Scandia. Skoleleder på Øster Tørslev Skole.

Britta Nedergaard Hansen – Organist i Enghøj kirke og leder af bl.a. Randers Kammerkor.

Lene Johnsen Søndergaard Jensen – Korleder, Randers Musikskole, Growing Gospel, Riverside Gospelchoir, m.m.

Peter Elmelund – Korsanger i Sct. Mortens Vokalensemble. Musikbibliotekar på Randers Hovedbibliotek.

Kristian Melchior Echwald – Korleder Sct. Mortens Vokalensemble. Organist ved Sct. Mortens Kirke.

Marie Gregersen – korsanger

Sarah Kunst – korsanger og organist

Peter Andersen – Revisor. Korsanger i Randers Seniorkor.

Morten Elgaard – Revisorsuppleant. Korsanger i Tune It.

Inge Madsen – Kasserer. Korsanger i Luna.