Skt. Andreas Pigekor

Pigekoret er et kirkekor med piger i alderen på 13-26 år. Koret medvirker ved alle gudstjenester i Skt. Andreas kirke. Lejlighedsvis giver koret også koncerter.

Koret er opdelt i 2 hold, som på skift synger til hver anden gudstjeneste. Ved højtider og koncerter medvirker hele koret.

Hver korprøve består af en grundig opvarmning af stemmen, indstudering af korsatser og gennemgang af søndagens salmer.

Vi synger motet ved højmesserne og giver desuden koncert i december og i foråret. Koret synger både ny og gammel musik lige fra énstemmigt og op til tre- og firstemmigt.

Der er optagelsesprøve til koret. Er du interesseret, er du velkommen til at kontakte Vibeke Bonde Persson. Der optages løbende nye sangere.

Dirigent: Vibeke Bonde Persson, tlf. 28 72 95 27

Formand: –

Korets kontaktaddresse: –

Korets hjemmeside: www.sanktandreas-lem.dk

Hvad synger koret? Salmer og korsatser, der knytter sig til kirkeåret, og op til højtider større korværker.

Hvor øver koret? Skt. Andreas Kirke, Hadsundvej 81, 8930 Randers NØ

Hvornår øver koret? Torsdag kl. 17.15-19.00

Hvilken aldersgruppe? 13-26 år

Hvilke stemmer synges der i koret (sopran,

alt, tenor og bas, enstemmigt)? Koret er et ligestemmigt kor, hvor der synges SSA og SSAA.

Hvad koster det at være med i koret? Det er gratis. Der gives løn for korprøver og gudstjenester.

Hvordan bliver jeg medlem af koret – og

hvad kræves der? Kontakt dirigenten og kom til en lille optagelsesprøve. Du skal kunne synge rent og have mod på at passe et søndagsjob. Du behøver ikke kunne noder i forvejen, men det er selvfølgelig en fordel.

Korets bestyrelse: –

Nylige arrangementer

Supplerende oplysninger: